(028) 3948 2163

0973 696 789

vi en
Chất giặt chính

Chất giặt chính

  • Liquid Laundry Detergent

    Chất giặt chính

    -Sử dụng máy bơm định lượng

    Quy Cách đóng gói : 25 lít