1900 633 945

0938856733

vi en
Chất giặt chính

Chất giặt chính

  • Liquid Laundry Detergent

    Chất giặt chính

    -Sử dụng máy bơm định lượng

    Quy Cách đóng gói : 25 lít