1900 633 945

1900 633 945

vi en
Chất thơm làm mềm vải

Chất thơm làm mềm vải

  • Fabric Softener

    Chất thơm làm mềm vải

    -Sử dụng máy bơm định lượng

    Quy cách đóng gói : 25 lít