(028) 3948 2163

0973 696 789

vi en
Chất thơm làm mềm vải

Chất thơm làm mềm vải

  • Fabric Softener

    Chất thơm làm mềm vải

    -Sử dụng máy bơm định lượng

    Quy cách đóng gói : 25 lít