1900 633 945

1900 633 945

vi en
Hóa Chất Ngâm Đồ Bạc TARNGO

Hóa Chất Ngâm Đồ Bạc TARNGO

  • Destainer Silver Dip

    Hóa chất ngâm sáng đồ bạc,loại bỏ vết đen ,mảng bám Oxy hóa dụng cụ bếp bằng bạc.

    -Dùng nguyên chất ngâm đồ bạc.

    Quy cách đóng gói : 5 lít