1900 633 945

1900 633 945

vi en
L SOUR

L SOUR

  • L SOUR

    Liquid Laundry Neutrallizer

    Trong suốt không màu

    Chất chua, giúp trung hòa tính kiềm, trung hòa vải vóc về độ pH=7