1900 633 945

1900 633 945

vi en
Xe đẩy đồ dơ kích thước lớn Trust

Xe đẩy đồ dơ kích thước lớn Trust

  • Xe đẩy đồ dơ kích thước lớn Trust

    Model: 5042

    Kích thước: 94x63.5x106.2cm

    Dung tích: 340l