(028) 3948 2163

0973 696 789

vi en
Xe làm phòng có cửa khóa Trust

Xe làm phòng có cửa khóa Trust

  • Xe làm phòng có cửa khóa Trust

    Model: 5022

    Kích thước: 152.4x55.9x127cm

    Màu đen, có 1 túi chứa rác, có cửa khóa